Densiflora je neziskové občanské sdružení pro zachování přírodních a historických hodnot Bílých Karpat. Pečuje o lokality s výskytem kriticky ohrožených druhù fauny a flory včetně monitoringu takto ohrožených druhù. Snaží se o znovu vzkřísení zaniklých studánek a navrácení kdysi běžných krajových odrůd ovocných stromů do okolí obce Horní Němčí.

Díky práci dobrovolníkù a příznivců organizace se Densifloře daří navracet původní tvář přírodě, která je již hodně narušena necitlivým zásahem člověka. Chceme tak obnovit a zachovat překrásné a velmi cenné hodnoty pro další generace. Pro generace našich dětí. Uvítáme každou upřímnou pomoc. Nezapomeňte, že s námi pomáháte sami sobě, pomáháte svým dětem. Já nechci, aby mé děti vyrùstaly bez přírody a zdravého vzduchu. Nemůžu dovolit, aby jediná pitná voda, kterou jim mohu nabídnout, byla pouze ta z plastové láhve koupené v supermarketu. Nedokážu jim připravit takový osud. I vy to prosím nedovolte a pomozte prosím.

Nezáleží na tom, jak moc pomůžete, záleží na tom, že jste vůbec pomohli.

Svatoslav Slezáček, předseda